درباره آرمان والی

کارآفرین – کارشناس دیجیتال مارکتینگ ، توسعه کسب و کار و تحلیل دیتا

آرمان والی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است