درباره آرمان شافعی

مدیر وبسایت سان ویژن تکنولوژی در زمینه تابلو روان و تلویزیون شهری