شادی پناهی

مدیر روابط عمومی و دیجیتال مارکتینگ

شیما فقیه پور

کارشناس پشتیبان آکادمی

اسماعیل سحاب

کارشناس سئو

کیوان شلیله

مدیر فنی

كيوان كریمى پور

استراتژيست ديجيتال ماركتينگ

حمیدرضا شمایلی

دانشجوی اینترنت مارکتینگ

مصطفی حاجتمند

http://iteashop.ir/

مهشاد برنجیان

کارشناس دیجیتال مارکتینگ

محمد موذن

مدیر بازاریابی استودیو رهنو

رضا کاظمی

مدیر محتوا فالنیک، ایران اچ پی

علی اسدی فر

سئو و شبکه های اجتماعی

امین عظیمی

Digital Marketer