شادی پناهی

مدیر روابط عمومی و دیجیتال مارکتینگ

شیما فقیه پور

کارشناس پشتیبان آکادمی

اسماعیل سحاب

کارشناس سئو

کیوان شلیله

مدیر فنی

كيوان كریمى پور

استراتژيست ديجيتال ماركتينگ

حمیدرضا شمایلی

دانشجوی اینترنت مارکتینگ

محمد موذن

مدیر بازاریابی استودیو رهنو

علی اسدی فر

سئو و شبکه های اجتماعی