شادی پناهی

مدیر روابط عمومی و دیجیتال مارکتینگ

مهران کرمی

مدیر استارتاپ لند سریر

اسماعیل سحاب

مشاور سئو , سئو کار حرفه ای, مشاور کسب و کارهای آنلاین