درباره شیما غزلباش

سازمان مدیریت فناوری اطلاعات

شیما غزلباش در 1 رویداد کندو شرکت داشته است