درباره مصطفی میرزائی

به دنیای کامپیوتر و تکنولوژی بسیار علاقه مندم و دائما در حال یادگیری هستم.
در حوزه کسب و کار و استارتاپ فعال هستم ( استان قم) . در حال حاضر آزادکار هستم و فکر راه اندازی استارتاپ را در سر می پرورانم.
به تازگی شروع کردم به مطالعه ی کتاب های توسعه فردی و یادگرفتم که درآمد ارتباط مستقیمی با یادگیری دارد و اعتقاد دارم برای موفق شدن باید جسارت و شجاعت داشت.
منابع آموزشی من معمولا دوره های زبان اصلی ( یوتیوب ) است. معمولا روزانه یک ساعت را به خواندن مقالات و تکنولوژی های جدید اختصاص میدهم.

مصطفی میرزائی در 2 رویداد کندو شرکت داشته است