درباره سید مصطفی سجادی

سلام
چند سالیست در حوزه سئو و در دو سه سال اخیر به صورت تخصصی در زمینه بازاریابی محتوا و تولید محتوا فعالیت میکنم

سید مصطفی سجادی در 5 رویداد کندو شرکت داشته است