یلدا فراقی

کارشناس دیجیتال مارکتینگ

درباره یلدا فراقی

هنوز اطلاعات این بخش توسط یلدا فراقی تکمیل نشده است.

یلدا فراقی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است