یاور مشیرفر

مدیر ارشد محتوا

درباره یاور مشیرفر

یاور مشیرفر هستم.

مدیر ارشد محتوا در سامانه تأمین مالی جمعی نیک‌استارتر

تخصص اصلی من «بازاریابی محتوایی، استراتژی و استراتژی محتوا» است و در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنم.

 

یاور مشیرفر در 1 رویداد کندو شرکت داشته است