یاسر رستکار

مدیر پروژه سایت مدیر ابزار

درباره یاسر رستکار

حدود ۵ سال تو حوزه وب فعالیت میکنم و با چندین کسب و کار موفق سابقه همکاری داشتم.