کامیار معرفتی

مدیر دیجیتال مارکتینگ

درباره کامیار معرفتی

هنوز اطلاعات این بخش توسط کامیار معرفتی تکمیل نشده است.

کامیار معرفتی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است