پریسا نوروزی

کارشناس شبکه‌های اجتماعی ویتابیوتیکس

درباره پریسا نوروزی

هنوز اطلاعات این بخش توسط پریسا نوروزی تکمیل نشده است.

پریسا نوروزی در 5 رویداد کندو شرکت داشته است