درباره پریسا بیک بابایی

پریسا بابایی هستم

۱۰ سال در به عنوان سرپرست فروش در شرکت اینترنتی مشغول بودم و در حال حاظر هم حدودا ۹ ماه است در حوزه دیجیتال مارکتینگ مشغول هستم