هادی خضرپور

SEO Specialist at ChalakSoft

درباره هادی خضرپور

شاید بتونم بگم که اول بودن در هر زمینه ای یا کسب و کاری آرزوی همه ی ما باشه و سئو واقعا این فرصت و به من داد که بتونم این لذت رو بچشم و دوست دارم که هر روز یادبگیرم که بتونم دیگران هم این لذت رو بچشن.