درباره نيما احمدى

تحت تعلیم علم دیجیتال مارکتینگ که در زمینه سوشیال مدیا اطلاعات بیشتری داره