مهران کرمی

مدیر استارتاپ لند سریر

درباره مهران کرمی

هنوز اطلاعات این بخش توسط مهران کرمی تکمیل نشده است.

مهران کرمی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است