درباره مهدی شاه حسینی

۳ سال است که در حوزه دیجیتال مارکتینگ فعالیت و به گرافیک نیز علاقمندم.

مهدی شاه حسینی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است