درباره مهدی رودکی

اگه چیزی برای یاد دادن دارید و دانشجویی پرانرژی و پیگیر می خواهید، من پایه ام.

کارگاه های تخصصی ارایه شده

مهدی رودکی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است