مهدی خضرنژاد

دانش آموز تجربی

درباره مهدی خضرنژاد

مهدی خضرنژاد

Mehdi khezrnejad  متولد :۱۳۸۲/۰۸/۰۲

Born: 2003.10.24                                  محل سکونت : منطقه آزاد ماکو

Location: Maku Free Zone