مهدی جمشیدی فر

توسعه دهنده وب

درباره مهدی جمشیدی فر

ازسال ۹۱ در حوزه تولید نرم افزار در صنعت بیمه فعالیت دارم.