درباره مهدی جلیلی

در کنار فعالیت های هنری که باعث آرامش روح و روانم میشه، یادگیری مفاهیم جدید در شاخه های مختلف بویژه فناوری اطلاعات و همچنین انتقال دانش به دیگران، همیشه برای من جذاب بوده.

مهدی جلیلی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است