مصطفی دستمالچی

مدرس دوره های طراحی وب سایت و سئو

درباره مصطفی دستمالچی

مدرس دوره های CIW ( HTML , CSS , Bootstrap , Sass , Less , JavaScript , jQuery ) ، SEO و BasisCore در مجتمع فنی تهران ( شعبه پیروزی و ونک ) و شرکت منظومه نگاران علاقه مند به REACT ، SQL و MongoDB

مصطفی دستمالچی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است