مرجان فتاح

کارشناس دیجیتال مارکتینگ

درباره مرجان فتاح

فعال در زمینه بازاریابی اونم از نوع دیجیتالش

مرجان فتاح در 1 رویداد کندو شرکت داشته است