درباره محمد میرزایی

می‌خوانم و یاد می‌گیرم. بیشتر درحوزه دیجیتال مارکتینگ فعالیت می‌کنم. دوست دارم آنچه یادگرفته‌ام رو تجربه کنم و آنها رو یاد بدم. سایت استدیو هافتون رو با دوستانم راه‌اندازی کردیم.