درباره محمد مهدی گرامی مقدم

سلام، فارغ التحصیل مهندسی نرم افزار از دانشگاه آزاد اسلامی، فارغ التحصیل دوره CIW از مجتمع فنی تهران، فارغ التحصیل دوره دیجیتال مارکتینگ مدرسه عالی کسب و کار ماهان

محمد مهدی گرامی مقدم در 4 رویداد کندو شرکت داشته است