درباره محمد مجددی

فاندر:

  • آزمایش آنلاین
  • بلیط کده
  • کلبه سلامتی

تخصص ها:

  • Asp.Net
  • SEO
  • Digital Marketing
  • AI-NLP

محمد مجددی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است