محمد عباسی

مدیر فروش

درباره محمد عباسی

مدیر فروشگاه های اینترنتی در زمینه تجهیزات الکترونیک

محمد عباسی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است