درباره محمد حسین مردان

دیجیتال مارکتر و طراح وب

کارشناسی را مهندسی مکانیک سیالات خواندم و کارشناسی ارشد خود را در رشته ی MBA دانشگاه خوارزمی تهران به اتمام رساندم.

محمد حسین مردان در 1 رویداد کندو شرکت داشته است