محمد جواد پوراکرمی

مدیر وبسایت بیلدینگ پلاس

درباره محمد جواد پوراکرمی

کارشناسی ارشد تبدیل انرژی

دارای ۱۲ سال سابقه فعالیت در بخش مهندسی مشاور انرژی ساختمان

مهندس ناظر پایه یک سازمان نظام مهندسی استان تهران

مدیریت وبسایت فروشگاهی کلینیک ساختمان بیلدینگ پلاس