درباره محسن محسن

من عاشق دیجیتال مارکتینگ و بازارهای مالی هستم.

محسن محسن در 1 رویداد کندو شرکت داشته است