درباره فرهاد آذیش

فرهاد آذیش هستم. کمی بازاریابی محتوایی می‌دونم و کمی SEO. الان هم در ۲نبش (۲nabsh.com) مشغول به کارم. من رو در Linkedin دنبال کنید، تا بهتر با هم آشنا بشیم:

Linkedin.com/in/Azish

 

فرهاد آذیش در 2 رویداد کندو شرکت داشته است