درباره فاطمه آقابیگ

کارمند موسسه ای انتشاراتی به صورت پاره وقت تایپست و ورود اطلاعات در CRM