درباره غزل عسکری

دانشجوی MBA هستم و در حال حاضر در شرکت یکتانت فعالیت می‌کنم.

غزل عسکری در 1 رویداد کندو شرکت داشته است