درباره غزل عسکری

دانشجوی MBA هستم. در حال حاضر در تیم تولید محتوای شرکت یکتانت فعالیت می‌کنم.

غزل عسکری در 1 رویداد کندو شرکت داشته است