درباره غزال اصغری

متخصص و مدرس گوگل ادوردز

مشاور ارشد دیجیتال مارکتینگ

پارتنر شرکت گوگل

دارای مدرک Search Advertising شرکت گوگل

دارای مدرک Display Advertising شرکت گوگل

دارای مدرک Mobile Advertising شرکت گوگل

دارای مدرک Video Advertising شرکت گوگل

دارای مدرک Google Analytics شرکت گوگل

دارای مدرک Digital Sales شرکت گوگل

 

کسب و کارهای مرتبط

جی ادز

آژانس تبلیغاتی

غزال اصغری در 1 رویداد کندو شرکت داشته است