درباره علی یگانه

مدیر عامل فروشگاه سرزمین گوپرو

کارشناس نرم افزار

متخصص SQL SERVER