علی جاوید

بازاریاب محتوا در استارتاپ تورلین

درباره علی جاوید

هنوز اطلاعات این بخش توسط علی جاوید تکمیل نشده است.

علی جاوید در 1 رویداد کندو شرکت داشته است