درباره علیرضا ابراهیمیان

در کالج تپسل آموزش دیجیتال مارکتینگ رو کار میکنیم و در کانال دیجیتالینگ پادکست های آموزشی تولید میکنم

 

علیرضا ابراهیمیان در 2 رویداد کندو شرکت داشته است