عارف کنعان پور

توسعه دهنده

درباره عارف کنعان پور

توسعه دهنده نرم افزار های تحت وب
طراح نرم فزارهای سیستم های مانیتورینگ و پردازش تصویر

عارف کنعان پور در 1 رویداد کندو شرکت داشته است