درباره طاهره یوردخانی

لیسانس الکترونیک و فوق لیسانس مخابرات سیستم هستم. به دلیل علاقه به حوزه تولید محتوا و سئو، ۴ سالی هست که در این زمینه فعالیت می کنم.