شیما فقیه پور

Internal manager of the organization at Websima

درباره شیما فقیه پور

هنوز اطلاعات این بخش توسط شیما فقیه پور تکمیل نشده است.

کسب و کارهای مرتبط

شیما فقیه پور در 6 رویداد کندو شرکت داشته است