درباره شیما صاحبقرانی

مسئول محتوای شرکت دنیپر هستم که علاقمند به یادگیری در حوزه دیجیتال مارکتینگ می‌باشم