درباره شیما شریفی

کارشناس فناوری اطلاعات و فعال در حوزه دیجیتال مارکتینگ

شیما شریفی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است