سینا رضانواز

مدیر کمپین های تبلیغاتی تگرو و هم بنیانگذار مسترکوچ

درباره سینا رضانواز

علاقه مند به مباحث مارکتینگ و طراحی استراتژی، توسعه فردی و شغلی، خلاقیت و نوآوری

سینا رضانواز در 1 رویداد کندو شرکت داشته است