صلا مجیدی

مشاور سئو

درباره صلا مجیدی

از سال ۹۴ وارد دنیای سئو و کانتنت مارکتینگ شدم، بیشتر ۵۰ سایت برای گوگل بهینه کردم.

در حال حاضر مدیر سئو سایت اکالا هستم و مشاور سایتهای مختلفی ازجمله مامان پز و سلکت ویزا  …بودم.

صلا مجیدی در 4 رویداد کندو شرکت داشته است