سید بهروز دشتکی

برنامه نویس اندروید ، لاراول ، ویو جی اس ، کدایگناتور

درباره سید بهروز دشتکی

رشته نرم افزار کامپیوتر در دانشکده باهنر شیراز ، لیسانس

شروع برنامه نویسی از ۱۳۹۷
برنامه نویس اندروید ، لاراول ، ویو جی اس ، کدایگناتور

laravel , vuejs , android , codeigniter developer