درباره سما کیهان

کارشناس و مشاور سئو

انجام پروژه های سئو در موضوعات مهاجرت ، صنعت ، شرکت بوتان ، درب ضد سرقت ،سیستم های ایمنی و ضد سرقت و …

دارای مدرک ارشد MBA از دانشگاه تهران

سما کیهان در 1 رویداد کندو شرکت داشته است