سعیده ماهرویی

کارشناس دیجیتال مارکت

درباره سعیده ماهرویی

  • لیسانس مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه
  • دانشجوی ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران
  • فعال در حوزه بازرگانی و اخبار مرتبط

سعیده ماهرویی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است