درباره سبحان خطیب پور

من، سبحان خطیب پور، ۲۵ ساله هستم.

با اینکه عاشق دنیای دیجیتالم ولی همیشه گاردم بالا بوده و فاصلمو باهاش حفظ کردم.

دلم میخواد ی روز جایی مثل کندو رو تاسیس کنم