سجاد عزیزی

مدیر آژانس دیجیتال مارکتینگ اورینت

درباره سجاد عزیزی

مدیر آژانس دیجیتال مارکتینگ اورینت

مدرس سئو و بهینه سازی سایت

مشاور و مجری پروژه های دیجیتال مارکتینگ

سجاد عزیزی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است