سجاد عزیززاده

کارشناس سئو و فرانت اند

درباره سجاد عزیززاده

سجاد هستم، خودم رو سئوکار و همچنین فرانت کار میدونم، و عاشق یادگیری بیشتر و بهتر توی این حوزه هستم.

سجاد عزیززاده در 1 رویداد کندو شرکت داشته است