سجاد جعفری سیاوشانی

فعال در زمینه تکنولوژی

درباره سجاد جعفری سیاوشانی

من سجاد جعفری هستم….

۱۳ ساله از تهران

 

عاشق تکنولوژی

کلاس هفتم در دبیرستان نمونه امام خمینی

 

تمام..